“Dealul cu Afine SRL, titular al proiectului “Înființare plantație de afin în regim ecologic” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul “Înființare plantație de afin în regim ecologic”, propus a fi amplasat în Județul Brașov, Comuna Mândra, Sat Toderița, sector extravilan. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, Str. Politehnicii Nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmbv..anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de zece (10) zile de la data publicării prezentului anunț.”

Certificare Bio

Avem certificarea 100% BIO! In 4 ani, împotriva tuturor șanselor și a tentațiilor apărute am rămasi fideli filozofiei noastre.

Urmăriți statusul livrării

Un pic de ajutor și implicare din partea dvs. să urmariți livrarea, după AWB-ul primit pe email sau accesând contul dvs de pe site-ul nostru. Nu o să putem raspunde mereu la telefon – suntem fermieri la munca aproape toată ziua în timpul sezonului.

100% Transparență

Este în sistemul nostrum de valori și deci și al firmei. Am fost si vom rămane deschiși și vom continua să comunicam din timp orice schimbări care intervin la preț, condițiile de livrare sau orice altceva.