“Dealul cu Afine SRL, titular al proiectului “Înființare plantație de afin în regim ecologic” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul “Înființare plantație de afin în regim ecologic”, propus a fi amplasat in Județul Brașov, Comuna Mândra, Sat Toderița, Sector extravilan. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, Str. Politehnicii Nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmbv..anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de zece (10) zile de la data publicării prezentului anunț.”

Bio Certification

We are now Certified Organic! Against all odds and challenges and temptations we have dug in and stayed put.

Track your delivery

A little something we would ask you to do too while we are busy growing the best blueberries we know!

100% Transparency

If you would like to know anything, anything at all, about our organic farming practices, fruits or any other products or just want to have a friendly chat about anything...write to us.